блясвам

блясвам
гл. - светвам, изгарям, проблясвам, лъсвам, блещя
гл. - показвам се, появявам се, проявявам се, изпъквам, ставам личен, правя впечатление, отличавам се
гл. - избухвам, разгарям се, засиявам
гл. - припламвам, святкам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • блестя — гл. светя, проблясвам, блещя, блещукам, светлея, сияя, лъщя, заслепявам, заблестявам, искря, грея, горя гл. отличавам се, изпъквам, правя впечатление, проявявам се, блясвам, изгрявам гл. нажежен съм силно гл. отразявам, отражавам гл. просветвам,… …   Български синонимен речник

  • заблестявам — гл. блестя, блясвам, сияя, лъщя, искря, грея, заслепявам, лъсвам …   Български синонимен речник

  • засиявам — гл. избухвам, разгарям се, блясвам гл. светя, осветявам, изпускам светлина, сияя, блестя, озарявам, грейвам …   Български синонимен речник

  • избухвам — гл. изригвам, избълвам, изхвърлям, бълвам гл. изтрясквам, изтрещявам, гръмвам, тряскам, изкънтявам, изгърмявам, експлодирам, пуквам се, пръскам се гл. нервирам се, ядосвам се, лютя се, раздразням се, излизам вън от себе си, не се сдържам, не се… …   Български синонимен речник

  • изгрявам — гл. блясвам, светвам, лумвам гл. явявам се, появявам се, мярвам се, показвам се, излизам гл. раждам се, пораждам се, създавам се …   Български синонимен речник

  • изпъквам — гл. появявам се, изскачам, излизам начело, излизам наяве, излизам напред, показвам се, възниквам, бия на очи, правя впечатление, проявявам се, прочувам се, отличавам се, ставам известен, прославям се, славя се, носи ми се славата, виден съм,… …   Български синонимен речник

  • лъсвам — гл. блясвам, светвам гл. излъсквам, полирам, лакирам, лустросвам, изглаждам гл. показвам се, явявам се, появявам се, мярвам се …   Български синонимен речник

  • показвам се — гл. появявам се, представям се, явявам се, излизам напред, подавам се, бия на очи, правя впечатление, проличавам, хвърлям се в очи, изплувам, излизам на повърхността, лъсвам, излагам се, изпъквам, откривам се, излизам навън, виждам се, мяркам се …   Български синонимен речник

  • припламвам — гл. проблясвам, блясвам, светвам, святкам …   Български синонимен речник

  • проблясвам — гл. блясвам, светвам, изгрявам, сияя, просиявам, искря, мъждея, мъждукам гл. показвам се, появявам се, явявам се гл. блестя, блещукам, просветвам гл. мигам, трептя гл. мъжделея гл. отразявам, отражавам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”